WE STRENGTHENTHE VALUE OF THE FUTURE

Find out more

About Us

Enthusiastic people. Ground-breaking projects. Innovative companies. They can already positively shape our life now. The mission of the GFF group is to strengthen their value, thus influencing the common future.

We are a solid base for every human talent that can influence the world around us – positively and for a long time.

Who we are

Find out more

Our Vision

Our efforts are not limited by time or space. However, they have one goal – to strengthen the value of the future.

But value does not mean just wealth to us. We see true value primarily in responsibility, sustainability and partnership. We consistently work on creating a better future for people and the planet.

Our Business

We take thoughts and dreams which have strong growth potential and benefit both investors and the whole society and help transform them into reality.

  Areas

 • Technology

 • Agriculture

 • Innovation

 • Development

 • Services

 • Open all possibilities of our business
 • Find out more

Numbers

Our successes

Concrete results with a meaningful content are the most valuable for us. We have successfully completed a wide range of projects and thus broadened our positive outlook for the future.

74

mil. EUR

total assets of our companies

200

EMPLOYEES

in the investment group GFF

16

turnover EUR mil.

Values

  Basis

 • Odpovědnost

  1

  Všechna rozhodnutí a činy s sebou přináší odpovědnost. Odpovědnost za to, že naše volba bude dávat budoucnosti smysl.

 • Udržitelnost

  2

  Naše kroky vedou k udržitelnému životu na naší planetě. Benefity, kterých si ceníme dnes, musí zohledňovat přínosy i za sto let.

 • Partnerství

  3

  Nejsme pouze investoři. Jsme především partneři. Rádi pomáháme a nebojíme se přidat ruce a znalosti k dílu.

 • Přesah

  4

  Otázka „Proč?“ má u nás zásadní váhu. Úspěch totiž neměříme pouze hodnotou zisku, ale hodnotou společné budoucnosti.

 • Stabilita

  5

  Naše projekty vyrůstají z mohutné a stabilní základny. Zde získávají naši sílu, podporu a znalosti, aby se mohly plně rozvinout.